above-the-fold-background-img-alt

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਪਜ ਪਾਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲੀ ਡਾਕਟਰ


ਐਪ ਪਾਓ!
above-the-fold-foreground-img-alt

ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ: ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਓ!

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ: ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।


ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ!

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ: ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਫਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਓ।


ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ!

ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਐਪ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਕੀਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ #1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਐਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ:

ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ · ਭਾਰਤ

ਕਪਾਹ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ

ਨੀਲੇਸ਼ ਦਿਘੇ

ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ · ਭਾਰਤ

ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਗੰਨਾ

ਦੇਵੀਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੋਦਕਰਵਾੜੀ

ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ · ਭਾਰਤ

ਪੱਤਾ-ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ

welcome-testimonial-name-gursewak

· welcome-testimonial-country-India

ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਮੇਰੀ ਗੋ ਟੂ ਐਪ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਪ।

welcome-testimonial-name-nilesh

· welcome-testimonial-country-India

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਪ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਾ ਨਿਦਾਨ ਲਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

welcome-testimonial-name-doudkarwadi

· welcome-testimonial-country-India

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਇਡ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਐਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

0 ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

0 ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ

0 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ

0 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਡਾਉਨਲੋਡਸ

ਤਾਜ਼ਾ ਬਲੌਗ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬਣੇ ਰਹੋ! ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖੋ!

26
May 20

Farmers can now get immediate help on infected crops - for free

The AI powered Plantix turns every device running Whatsapp into a powerful crop doctor.

09
Oct 19

Pest Control: Managing Sucking Pests

Aphids, Thrips, Mites: Pest control of sucking pests requires several measures to be taken. This blog presents the main options open to you

09
Sep 19

Dryland Agriculture

Farmers facing droughts use dry farming techniques. Read more about mulch types, antitranspirants and other dry farming essentials.

ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਨੇ - ਡਿਜਿਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੂਠੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਜੋਂ - ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ!