above-the-fold-background-img-alt

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਪਜ ਪਾਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲੀ ਡਾਕਟਰ


ਐਪ ਪਾਓ!
above-the-fold-foreground-img-alt

ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ: ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਓ!

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ: ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।


ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ!

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ: ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਫਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਓ।


ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ!

ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਐਪ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਕੀਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ #1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਐਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ:

Gursewak Singh

Punjab · India

ਕਪਾਹ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ

Nilesh Dighe

Pune District · India

ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਗੰਨਾ

Devidas Shivaji Doudkarwadi

Pune District · India

ਪੱਤਾ-ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ

Gursewak Singh

Bathinda · India

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਮੇਰੀ ਗੋ ਟੂ ਐਪ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੁਝਾਅ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਪ।

Nilesh Dighe

Dawadi · India

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਪ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਾ ਨਿਦਾਨ ਲਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

Devidas Shivaji Doudkarwadi

Khed Taluka · India

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਇਡ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਐਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

0 ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

0 ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ

0 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ

0 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਡਾਉਨਲੋਡਸ

ਨਵੇਂ ਬਲਾਗ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬਣੇ ਰਹੋ! ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖੋ!

09
Oct 19

Pest Control: Managing Sucking Pests

Aphids, Thrips, Mites: Pest control of sucking pests requires several measures to be taken. This blog presents the main options open to you

09
Sep 19

Dryland Agriculture

Farmers facing droughts use dry farming techniques. Read more about mulch types, antitranspirants and other dry farming essentials.

05
Aug 19

Integrated Pest Management

Integrated pest management is a multi-faceted strategy that focuses on crop protection. Learn more about the benefits of IPM in our new blog

ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਨੇ - ਡਿਜਿਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੂਠੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਜੋਂ - ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ!