ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ!

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ #1 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ - ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਚਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਜਾਣੋ-ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲਾਂ ਲਈ, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਥ੍ਰੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ। ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਭਾਈਚਾਰ

ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਫਸਲ ਸਲਾਹ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਫਸਲ ਸਲਾਹ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਪਲਾਂਟਿਕਸ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ