സസ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലതപ്പെടേണ്ടതില്ല. Plantix ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക!

കാര്‍ഷിക ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നതിനായി കർഷകർ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, സസ്യ പ്രേമികൾ എന്നിവരാല്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത #1 മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ

PLANTIX - താങ്കളുടെ കീശയിലെ മൊബൈൽ സസ്യ ഡോക്ടർ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആഗോളതലത്തിൽ കോര്‍ത്തിണക്കിയ പ്രായോഗിക കാർഷിക വിജ്ഞാനവും ഉപയോഗിച്ച് താങ്കളുടെ ലാഭസാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുക. താങ്കൾ ഒരു കര്‍ഷകന്‍, കാർഷിക തൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്‌ദ്ധോപദേശം നല്‍കുന്നയാളോ ആണെങ്കിൽ കൃഷി, രോഗനിയന്ത്രണം, മെച്ചപ്പെട്ട വിളകൾ വിളയിക്കുക എന്നിവയിലെ മികച്ച നടപടിക്രമത്തിനുള്ള വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളിയാണ് Plantix

ആരോഗ്യ പരിശോധന

3G സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് താങ്കളുടെ കാർഷിക വിളയുടെ ഒരു ചിത്രമെടുക്കുക. Plantix നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സസ്യ വര്‍ഗ്ഗത്തെയും അതിലെ പ്രബലമായ രോഗങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു

Plantix സമൂഹം

പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലോ ആഗോള തലങ്ങളിലോ ഉള്ള ചെടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായി ശാസ്ത്രജ്ഞരും കർഷകരും സസ്യ വിദഗ്ധരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക

രോഗ വിവരശേഖരം

സസ്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവയുടെ പരിചരണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്ര ഡേറ്റാബേസ് Plantix പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു