Đậu đen & xanh

Vigna mungo


Tưới nước
Trung bình

Canh tác
gieo hạt trực tiếp

Thu hoạch
80 - 100 ngày

Lao động
Trung bình

Ánh sáng mặt trời
mặt trời đầy đủ

Giá trị pH
4.5 - 7

Nhiệt độ
24°C - 30°C

Bón phân
Trung bình


Đậu đen & xanh

Giới thiệu

Đậu đen là cây thân thảo một năm, mọc thẳng đứng, lá có lông và quả dài 4 - 6cm chứa nhiều hạt bên trong. Thân cây có nhiều nhánh hình thành nên dạng bụi rậm rạp. Cây có rễ cái phát triển mạnh. Mỗi năm Ấn Độ sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn hạt đậu. Những nước có sản lượng đậu đen cao là Myanmar và Thái Lan.

Chăm sóc

Chăm sóc

Đậu chín sẵn sàng để thu hoạch sau 80 đến 100 ngày. Loài cây trồng này có nhu cầu về nước trung bình, vì thế nên tưới cách khoảng 7 đến 10 ngày một lần. Ruộng đậu cần được giám sát liên tục để phát hiện sớm các dấu hiệu khô hạn.

Đất

Loại đất lý tưởng để trồng đậu đen là các loại đất tích sét đen (black vertisoils) hay đất mùn cát, thoát nước tốt và có độ pH từ 6 - 7. Tuy nhiên, nếu bón vôi và thạch cao vào đất, cây đậu đen có thể chịu được các loại đất chua có độ pH giảm xuống đến 4,5. Chúng khá nhạy cảm với các loại đất mặn và đất kiềm. Chúng có thể chịu được hạn hán và phát triển tốt nhất ở những vùng bán khô hạn.

Khí hậu

Đậu đen có thể được tìm thấy ở nhiều khu vực nhiệt đới như châu Á, Madagascar và châu Phi. Chúng được trồng chủ yếu ở các vùng đất thấp nhưng cũng có thể được tìm thấy ở những khu vực có độ cao lên đến 1,800m trên mực nước biển. Chúng phát triển tốt nhất trong suốt mùa khô ở nhiệt độ từ 25°C đến 35°C.

Bệnh dễ mắc

Đậu đen & xanh

Tìm hiểu toàn bộ về cách trồng nó trong Plantix!


Đậu đen & xanh

Vigna mungo

Đậu đen & xanh

Trồng cây khỏe mạnh và\nnăng suất cao với Ứng dụng Plantix!

Giới thiệu

Đậu đen là cây thân thảo một năm, mọc thẳng đứng, lá có lông và quả dài 4 - 6cm chứa nhiều hạt bên trong. Thân cây có nhiều nhánh hình thành nên dạng bụi rậm rạp. Cây có rễ cái phát triển mạnh. Mỗi năm Ấn Độ sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn hạt đậu. Những nước có sản lượng đậu đen cao là Myanmar và Thái Lan.

Thông tin chính

Tưới nước
Trung bình

Canh tác
gieo hạt trực tiếp

Thu hoạch
80 - 100 ngày

Lao động
Trung bình

Ánh sáng mặt trời
mặt trời đầy đủ

Giá trị pH
4.5 - 7

Nhiệt độ
24°C - 30°C

Bón phân
Trung bình

Đậu đen & xanh

Tìm hiểu toàn bộ về cách trồng nó trong Plantix!

Chăm sóc

Chăm sóc

Đậu chín sẵn sàng để thu hoạch sau 80 đến 100 ngày. Loài cây trồng này có nhu cầu về nước trung bình, vì thế nên tưới cách khoảng 7 đến 10 ngày một lần. Ruộng đậu cần được giám sát liên tục để phát hiện sớm các dấu hiệu khô hạn.

Đất

Loại đất lý tưởng để trồng đậu đen là các loại đất tích sét đen (black vertisoils) hay đất mùn cát, thoát nước tốt và có độ pH từ 6 - 7. Tuy nhiên, nếu bón vôi và thạch cao vào đất, cây đậu đen có thể chịu được các loại đất chua có độ pH giảm xuống đến 4,5. Chúng khá nhạy cảm với các loại đất mặn và đất kiềm. Chúng có thể chịu được hạn hán và phát triển tốt nhất ở những vùng bán khô hạn.

Khí hậu

Đậu đen có thể được tìm thấy ở nhiều khu vực nhiệt đới như châu Á, Madagascar và châu Phi. Chúng được trồng chủ yếu ở các vùng đất thấp nhưng cũng có thể được tìm thấy ở những khu vực có độ cao lên đến 1,800m trên mực nước biển. Chúng phát triển tốt nhất trong suốt mùa khô ở nhiệt độ từ 25°C đến 35°C.

Bệnh dễ mắc