బంగాళాదుంప Y వైరస్

  • లక్షణాలు

  • ట్రిగ్గర్

  • జీవ నియంత్రణ ప్రక్రియ

  • రసాయన నియంత్రణ

  • నివారణా చర్యలు

బంగాళాదుంప Y వైరస్

PVY

వైరస్


క్లుప్తంగా

  • పసుపు నుండి ముదురు ఆకుపచ్చ మోటెల్ ఆకుల పైన కనిపిస్తాయి.
  • నల్లటి పసుపు మచ్చలు మరియు రేఖలు ఆకుచారల పై మరియు ఆకుల పై.
  • ఆకులు వాటి కోణం నుండి ముడుచుకుపోతాయి.
  • మొక్క ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది.

అతిధేయులు

బంగాళదుంప

మిరప

లక్షణాలు

వ్యాధి లక్షణాలు మొక్కల రకాలు, మొక్క వయసు మరియు వాతావరణం పై ఆధార పది ఉంటాయి. పసుపు నుండి ముదురు ఆకుపచ్చ మొజాయిక్ రకాలు ఆకుల పై కనిపిస్తాయి దీని వల్ల ఆకులు రూపు మారె అవకాశాలు ఉన్నాయి. గోధుమ నుండి నల్ల రేఖలు మరియు గుండ్రపు చుక్కలు చనిపోయిన కణజాల చుట్టూ కనిపిస్తాయి. వ్యాధి సోకిన మొక్కలలో దుంపలు చిన్నగా మరియు పసుపు మచ్చలు కలిగి ఉంటాయి. దిగుబడి తగ్గిపోతుంది.

ట్రిగ్గర్

వైరస్ అధికంగా సంక్రమణ ఉంటుంది. ఇది సహజంగా టమాటో, బంగాళాదుంప మరియు మిరప మొక్కల పై వ్యాపిస్తుంది. ఇది పెంకు పురుగులు, వ్యాధి సోకిన మొక్కల వల్ల మరియు శుద్ధి చేయని పరికరాల వల్ల సోకుతుంది.

జీవ నియంత్రణ ప్రక్రియ

వారానికి ఒక సారి మినరల్ ఆయిల్ చల్లటం వల్ల వైరస్ సోకకుండా ఆపవచ్చు. ఇది పెంకు పురుగులు బిరుసు ని తీసుకోవటాన్ని తాగిస్తాయి మరియు మొక్కల పై వీటి ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయి

రసాయన నియంత్రణ

ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే జీవ చికిత్సలు కలసిన నివారణ చర్యలు సమన్వయ పద్ధతులు వాడటం మంచిది. వైరస్ ఆధారిత రోగాలకు రసాయన చికిత్స సాధ్యం కాదు, కానీ క్రిమినాశినీలు వాడి పెంకు పురుగుల్ని నియంత్రించవచ్చు.

నివారణా చర్యలు

నిరోధక రకాలు వాడాలి.,పిల్లని పరీక్షించి వ్యాధి సోకిన మొక్కలని తొలగించాలి లేదా నాశనం చేయాలి.,కలుపు ని తొలగించాలి.,మొక్కలకి దెబ్బలు తగలకుండా చూడాలి.,పరికరాలకి శుద్ధి చేయాలి.