തക്കാളിയിലെ മഞ്ഞ ഇല ചുരുട്ടി വൈറസ്

 • ലക്ഷണങ്ങൾ

 • പ്രേരിപ്പിക്കുക

 • ജൈവ നിയന്ത്രണം

 • രാസ നിയന്ത്രണം

 • പ്രതിരോധ നടപടികൾ

തക്കാളിയിലെ മഞ്ഞ ഇല ചുരുട്ടി വൈറസ്

TYLCV

വൈറസ്


ചുരുക്കത്തിൽ

 • ഇലയുടെ പ്രതലത്തില്‍ വ്യക്തമായി കാണും വിധം സിരകള്‍ക്കിടയില്‍ വിളര്‍ച്ചയോട് കൂടിയ കട്ടിയുള്ള ചുളിവുവീണ ഇലകള്‍.
 • ഇലകളുടെ നിറം മാറി വിളറിയ അരികുകള്‍ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചുരുണ്ടിരിക്കും.
 • ഫലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു, പക്ഷേ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല.

ആതിഥേയർ:

തക്കാളി

ലക്ഷണങ്ങൾ

തൈകളായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ചെടികളെ ബാധിച്ചാല്‍, റ്റി വൈ എല്‍ സി വി (TYLCV) ഇളം ഇലകള്‍ക്കും നാമ്പുകള്‍ക്കും ഗുരുതരമായ മുരടിപ്പുണ്ടായി ചെടികള്‍ കുറ്റിപോലെയാകുന്നു. മുതിര്‍ന്ന ചെടികളില്‍ രോഗബാധ മൂലം അധികമായ ശിഖരങ്ങള്‍, കട്ടിയുള്ള ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഇലകള്‍, ഇലയുടെ പ്രതലത്തില്‍ വ്യക്തമായി കാണും വിധം സിരകള്‍ക്കിടയില്‍ വിളര്‍ച്ച. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്ന അവസ്ഥയില്‍, അവ തുകല്‍പോലെയായി അവയുടെ നിറം മാറിയ അരികുകള്‍ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ചുരുളുന്നു. പൂവിടുന്നതിന് മുമ്പാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കില്‍ പുറമേ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലയെങ്കിലും ഫലങ്ങളുടെ എണ്ണം സാരമായി കുറയുന്നു.

പ്രേരിപ്പിക്കുക

റ്റി വൈ എല്‍ സി വി (TYLCV) വിത്തിലൂടെയോ യാന്ത്രികമായോ പകരുന്ന രോഗമല്ല. ഇവ ബെമീസ്യ തബസി ഇനത്തിലെ വെള്ളീച്ച വഴിയാണ് പകരുന്നത്. ഈ വെള്ളീച്ചകള്‍ നിരവധി ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ താഴ് ഭാഗം തിന്നു തീര്‍ക്കുകയും ഇളം ചെടികളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പൂര്‍ണ്ണ രോഗബാധാ ചക്രം ഏകദേശം 24 മണിക്കൂര്‍ ആണ്, കൂടാതെ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയോടു കൂടിയ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുകൂലവുമാണ്.

ജൈവ നിയന്ത്രണം

ക്ഷമിക്കണം, റ്റി വൈ എല്‍ സി വി -യ്ക്കെതിരായി ഇതര ചികിത്സ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല.

രാസ നിയന്ത്രണം

എപ്പോഴും സാദ്ധ്യമായ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സകളെ പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുമായി ഏകീകരിച്ച ഒരു സമീപനം പരിഗണിക്കുക. ഒര്‍ഗാനോ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ്, കാര്‍ബമേറ്റ്സ്, പൈറെത്രോയിഡ്സ്, ഇമിഡക്ലോപ്രിഡ്പോലെയുള്ള കുമിള്‍ നാശിനികള്‍ മണ്ണില്‍ പ്രയോഗിക്കുകയോ തൈകള്‍ ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ തളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളീച്ചകളുടെ പെരുപ്പം കുറയ്ക്കും. എന്തായാലും അവയുടെ അധിക ഉപയോഗം വെള്ളീച്ചയില്‍ പ്രതിരോധ ശക്തി വളര്‍ത്തും.

പ്രതിരോധ നടപടികൾ

 • പ്രതിരോധശക്തിയും സഹനശക്തിയുമുള്ള ഇനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.
 • വെള്ളീച്ചയുടെ പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കാലേകൂട്ടി നടുക.
 • വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം ഏല്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചെടികളുമായി മാറ്റകൃഷി നടത്തുക.
 • മത്ത, വെള്ളരി ഇനങ്ങള്‍ പോലെയുള്ള ഈ രോഗ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിളകളുമായി ഓരോനിര ഇടകൃഷി ചെയ്യുക.
 • ഞാറ്റടികളില്‍ വലവിരിക്കുക.
 • രോഗ സാധ്യതയുള്ള ഇതര വിളകള്‍ തക്കാളിയുടെ സമീപത്ത് നടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
 • വെള്ളീച്ചയുടെ ജീവിതചക്രത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴ്ത്തുന്നതിനു ഞാറ്റടിയിലും കൃഷിയിടത്തിലും പുത നല്‍കുക.
 • പശിമയുള്ള മഞ്ഞക്കെണികള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.
 • കൃഷിയിടം നിരീക്ഷിച്ച് രോഗം ബാധിച്ച ചെടികള്‍ പറിച്ചെടുത്ത്‌ നശിപ്പിക്കുക.
 • കൃഷിയിടത്തിലും സമീപത്തുമുള്ള കളകള്‍ കണ്ടെത്തി പിഴുതുകളയുക.
 • വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം ചെടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ ഉഴുതു മറിക്കുകയോ കത്തിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യണം.