ટામેટામાં પાછળથી ફૂગ - ટામેટા

ટામેટા

ટામેટામાં પાછળથી ફૂગ

Phytophthora infestans


ટૂંકમાં

 • પાંદડાં પર કિનારીથી શરુ કરી - કથ્થાઈ રંગના ટપકાં.
 • પાંદડાની નીચેની સપાટી પર સફેદ રંગનું આવરણ.
 • ફળો પર રાખોડી અથવા કથ્થાઈ રંગની કરચલીના ડાઘા.
 • ફળો નો ગર કઠણ બને છે અને ફળમાં સડો.

લક્ષણો

પાંદડાની કિનારી અને ટોચ પર કથ્થઇ-લીલા રંગના ટપકાં દેખાય છે. બાદમાં, પાંદડાનો વિશાળ ભાગ સંપૂર્ણપણે કથ્થાઈ બને છે. ભેજવાળા હવામાન દરમિયાન, પાંદડાની નીચલી સપાટી પરના જખમ પર સફેદ-રાખોડી રંગનું આવરણ બને છે જેનાથી તેને મૃત પર્ણ પેશીઓને તંદુરસ્ત પાંદડાથી સરળતાથી અલગ પાડી શકાય છે. જેમ જેમ રોગ વિકસે છે, પાંદડાં કથ્થઈ રંગના, વળેલા અને સૂકાઇ જાય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, થડ, ડાળીઓ અને પાંદડાંની દાંડી પર ચોખ્ખીરીતે સીમંકીટ કથ્થાઈ ટપકાં અને સફેદ આવરણ દેખાય છે. ફળો પર ભૂખરા-લીલા થી ગંદા-કથ્થાઈ રંગના અને કરચલીવાળા ડાઘ નિર્માણ થાય છે. આ જગ્યાએ, ફળનો ગર કઠણ હોય છે.

યજમાનો

1 યજમાનો

ટ્રિગર

ભર ઉનાળામાં ચેપનું જોખમ સૌથી વધુ હોય છે. ત્વચા પરના જખમો અને ફાટમાંથી ફૂગ છોડમાં પ્રવેશે છે. તાપમાન અને ભેજ એ રોગના વિકાસને અસર કરતા સૌથી મહત્વપૂર્ણ પર્યાવરણીય પરિબળો છે. પાછળથી લાગતી ફૂગ ઉંચા ભેજવાળા વાતાવરણમાં ( 90%ની આસપાસ) અને 18 થી 26 ° C વચ્ચેના તાપમાનમાં વિકાસ પામે છે. ગરમ અને સૂકો ઉનાળો રોગોને ફેલાતો અટકાવી શકે છે.

જૈવિક નિયંત્રણ

આ સમયે, પાછળથી ફેલાતી ફુગ સામે કોઈ અસરકારકતા જૈવિક નિયંત્રણ મળેલ છે. ફેલાવો ટાળવા ચેપગ્રસ્ત જગ્યાની આસપાસના છોડ દૂર કરો અને નાશ કરો અને તેનો કોમ્પોસ્ટ માટે ઉપયોગ કરશો નહિ.

રાસાયણિક નિયંત્રણ

જો ઉપલબ્ધ હોય તો, હંમેશા જૈવિક સારવાર સાથે પ્રતિબંધક પગલાં નો સંકલિત અભિગમ ધ્યાનમાં રાખો. પાછળથી ફેલાતી ફુગને અટકાવવા મેન્ડીપ્રોપેમાઇડ, ક્લોરોથેલોનીલ, ફ્લુએંજિનમ, મેન્કોઝેબ આધારિત ફૂગનાશક નો ઉપયોગ કરવો. જ્યારે વરસાદ થવાની શક્યતા હોય અથવા ઉપરથી પાણી આપી સિંચાઈ કરવામાં આવે ત્યારે જ રોગ દેખાય છે અનેફુગનાશકની જરૂર પડે છે.

નિવારક પગલાં

 • વિશ્વસનીય છૂટક વેપારી પાસેથી તંદુરસ્ત બીજ ખરીદો.
 • વધુ સ્થિતિસ્થાપક જાતોનું વાવેતર કરો.
 • ટામેટા અને બટાકા એકબીજાની પાસે પાસે વાવવા જોઈએ નહિ.
 • ખેતરમાં પાણીના નિકાલની સારી વ્યવસ્થા અને હવાની સારી અવરજવરથી છોડને સૂકો રાખવા પ્રયાસ કરો.
 • પારદર્શક તાડપત્રી અને લાકડાનો ઉપયોગ કરી વરસાદ સામે છાપરાની વ્યવસ્થા કરો.
 • સિલિકેટ ધરાવતા ખાતરો, ખાસ કરીને બીજાંકુરણના તબક્કામાં, ફૂગ સામે પ્રતિકાર વધારી શકે છે.
 • દિવસના અંત સમયમાં પાણી આપવાનું ટાળો અને છોડના નીચેના ભાગમાં પાણી આપો.
 • ખેતીના સાધન-સામગ્રીને ચેપમુક્ત કરો.
 • છોડની સામાન્ય મજબૂતી માટે તેની આસપાસ વાળ કરો.
 • બે થી ત્રણ વર્ષે બિન-યજમાન પાક સાથે પાકની ફેરબદલીની ભલામણ કરાય છે.