சமூகம்

 • How to control this desease

  I did spray of carbendizim two times in between 45 days time of interval. But this desease could not control. Tell me the final solution for the controling of Panama deasease.

  6

  0

  1

 • Ethu ennavenru sollunga

  Enna marunthu adikkalm

  3

  0

  0

 • கொய்யா மரத்தின் காம்புகள் மீது சுண்ணாம்பு பொல் உள்ளது.

  இதற்க்கு விளக்கம் தேவை.

  4

  0

  3

 • What has happened to this plant ??

  Out of 3200 papaya plants 5-6 plants are showing yellowing like this ... what may be the reason for this problem and please recommend management practices.

  2

  0

  5

 • இதில் என்ன நோய் உள்ளது

  இதன் பெயர் கற்பூரவள்ளி ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய தொலைவில் உள்ளது அது என்ன நோய் என்று கூற முடியுமா

  3

  0

  1

 • மிளகாய் கிளை நோய்

  கிளை நோய் எதிர்ப்பு மருந்து எது?

  3

  0

  2