சமூகம்

 • Hello dear Plantix community. This is a holy basil plant. As you can see, the plant is affected by some pest. Please let me know what do I have to do, to save the plant. Thanks and regards, Snigdha.

  Plant is affected by some pest, as a result the plant is drying.

  3

  0

  3

 • What is solution for hard compact soil

  What fertilisers recommended to soften the soil

  0

  0

  0

 • RAMESH 8861518704

  RAMESH

  0

  1

  0

 • Plant dried

  This plant is is getting dried day by day what to do to save the plant

  0

  0

  0

 • இந்த மா செடியானது நடவு செய்து ஒரு படங்களுக்கு மேல் ஆகின்றது ஆனால் இதன் வளர்ச்சி வீதம் மிகவும் குறைந்த அளவில் உள்ளது இதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லை இது எந்த நோய்க்கும் தாக்குதல் உண்டாகவில்லை இதன் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் இதற்கு தேவையான உரத்தை பற்றியும் ஆலோசனை வழங்கும்

  இதில் எந்த ஒரு நோய் தாக்குதலும் உண்டாகவில்லை இலைகள் நல்ல பச்சை நிறத்தில் உள்ளன ஆனால் இதன் வளர்ச்சி வேகம் தொடர்ந்து ஒரே நிலையில் உள்ளது இலைகள் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டு மூன்று இலைகள் துடிக்கின்றன துளிர்க்கின்றன இதற்கு காரணம் என்னவென்று பதில் அளிக்கவும்

  0

  0

  0

 • Salam. Plz Recomend best Varieties of wheat seed in south punjab

  .

  0

  0

  1