समुदाय

 • Ples give the solution

  Lif so yello and black dots

  5

  1

  5

 • खत कोनते टाकावे

  फवारणी कोनते करावे

  30

  0

  18

 • कपाशी असे कशामुळे झाला आहे

  पाने कडक व वाड थाबली आहे

  9

  1

  8

 • माझं पीक कसे आहे

  अजून यावर कोणते परिणाम तर नाही ना

  11

  0

  5

 • कशी काय आहेत वांगी

  कशी काय आहेत वांगी

  14

  0

  4

 • Cotton flower shedding?

  Cotton flower shedding?

  2

  0

  2