समुदाय

 • कांदा पात पडत आहे

  कांदा पात पडत आहे

  13

  1

  11

 • टोमॅटोच्या खालील पाणानवर नागअळई रोग पडला आहे त्या साठी कोणते औषध वापरावे लागेल

  पानावर सफेद रंगच्या रेषा दिसतात

  5

  0

  13

 • usatil tan kase niyantran karawe

  Tan jast hot aahe

  3

  0

  3

 • What is the problem please sir

  What is the problem

  4

  0

  13

 • Pl give me suggest the spray

  Gall Midge

  2

  0

  4

 • Which pest damage

  Holes on leaves

  2

  0

  11