ಸಮುದಾಯ

 • How many quantity of fipronil in one liter water ???

  Plz help me

  0

  0

  0

 • ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು

  ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿ

  0

  0

  0

 • shunti thuma haladi bannakke thirigide matte yele oonagu thide

  edakke yava ondu havshadi suktha haladi bannakke thirigide matte yele galu onagu thide

  0

  0

  0

 • Samaaye enu

  Ele bili mattu haladhi aaguttide

  0

  0

  0

 • These are six months old mango plants. Leaves are decompress and shrinks.

  Change of leaves color, total leaves disappear

  1

  0

  1

 • Idu shunti eddake medicine heli sir

  Kole roga ansutte

  0

  0

  0