ಸಮುದಾಯ

 • Navani bele idu.yelagal mele chukke ide yenu madabeku

  Yelegal mele brown color chukke ide adake yenu spry madabeku

  0

  0

  0

 • ಸರ್ ಈ ಮೆಣಸಿಣಕಾಯಿ ಸಸಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ತಗುಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು

  ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿವೆ &ಒಣಗಿದಂತಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆಕಾರಣಏನು ಎನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ what's up number Send me

  0

  0

  0

 • Rose leaves are curling. What is the cause and solution?

  Rose leaves and buds are getting damaged due to curling.

  0

  0

  0

 • What's the problem for this tree

  Problem

  0

  0

  1

 • Idu yava roga idak pesticide tilisi

  Tomato gidavu baadidante yelegalela mududive gidavu kubjavagide belavanige kuntithavagide

  0

  0

  0

 • ಪಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದು ಹಾಗಿ ಉದರಿ ಹೋಕ್ತಾಯಿದೆ

  ಫಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಹಾಗಿ ಉದರುತ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ತಿಳಸಿ

  0

  0

  0