ಸಮುದಾಯ

 • What is problem ? How to control ?

  Mari gold. I found white dots on young leaves. On lower leaves i found red spots. Young leaves are dying.

  5

  0

  1

 • What type of disey

  What type of disease

  3

  0

  2

 • White dots on curry leaves

  Problem on curry leaves

  3

  0

  3

 • ಸರ್ ಈ ಕಬ್ಬು ಗೆ ಯಾವ ರೊಗ ಬಂದಿದೆ ಇದೇಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿ ಳಿಸಿ ಕೊಡಿ

  ಕಬ್ಬು ನಾ ಸೊಗಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹುಳ ವಿದೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ

  2

  0

  1

 • Wt types issues

  Insolution

  2

  0

  1

 • Namma belege yav roog vagide yav oshadi simpadane madbeku

  Alegalu hole agide

  4

  0

  2